შეხვედრა სამართლის მიმართულების სამუშაო ჯგუფთან

28 ივნისი 2019

28 ივნისს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში რიგით მეორე შეხვედრა გაიმართა ცენტრის წარმომადგენლებასა და სამართლის მიმართულების უმაღლესი განათლების დარგობრივ მახასაიათებლზე მომუშვე ჯგუფს შორის.

შეხვედრაზე განხილულ იქნა ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩო და სწავლის სფეროების კლასიფიკატორი.

შეხვედრა სამართლის მიმართულების სამუშაო ჯგუფთან