მორიგი შეხვედრა სამართლის მიმართულების უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებლის შემმუშავებელ ჯგუფთან

11 ივლისი 2019

10 ივლისს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში , სამართლის მიმართულების უმაღლესი განათლების დარგობრივ მახასიათებელზე მომუშავე ჯგუფის წევრებს შორის რიგით მესამე შეხვედრა გაიმართა.

შეხვედრაზე ჯგუფის წევრებს შორის განაწილდა კონკრეტული შესასრულებელი სამუშაო. ასევე გაიმართა დისკუსია საკვანძო საკითხებთან დაკავშირებით.

მორიგი შეხვედრა სამართლის მიმართულების უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებლის შემმუშავებელ ჯგუფთან