სტუმრად ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

12 ივლისი 2019

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი გიორგი ვაშაკიძე, დირექტორის მოადგილე ეკატერინე ბაღიშვილი და ცენტრის სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელები, აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიის ფარგლებში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ესტუმრნენ. 


შეხვედრას ესწრებოდნენ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი მერაბ ხალვაში და აკადემიური პერსონალი, რომელზეც განიხილეს უნივერსიტეტში მიმდინარე საკითხები და დასახეს ცენტრსა და უნივერსიტეტს შორის სამომავლო თანამშრომლობის მიმართულებები. ცენტრის თანამშრომლები, ასევე გაეცნენ იქ დანერგილი სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონულ ვერსიას.

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიის ფარგლებში გააგრძელებს შეხვედრებს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტებთან და აკადემიურ პერსონალთან.

სტუმრად ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში