უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 18 ივლისი 2019

2019 წლის 26 ივლისი, 16:00 საათი

(მისამართი: მ. ალექსიძის N1; 0 სართული, N1 საკონფერენციო დარბაზი)

დღის წესრიგი:

1.შპს აღმოსავლეთ-დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;

2.შპს ევროპის უნივერსიტეტში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;

3.შპს ევროპის უნივერსიტეტისთვის სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის საკითხის განხილვა.


შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.