პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 23 ივლისი 2019

სხდომის თარიღი: 2019 წლის 30 ივლისი, 16:00 საათი

მისამართი: ქ. თბილისი, მ.ალექსიძის 1, ნული სართული,  საკონფერენციო 1

დღის წესრიგი


1. შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ თბილისის №1 სამედიცინო სასწავლებლის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2017 წლის 10 თებერვლის №01 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა
2. შპს სიოს ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2017 წლის 28 აპრილის №08 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა
3. სსიპ - კოლეჯ „ბლექსის“ ავტორიზაციის საკითხის განხილვა
4. შპს საზღვაო სასწავლო საწვრთნელ ცენტრ ეკვატორის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა
5. შპს ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებლის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა
6. სსიპ - კოლეჯ "ერქვანის" ავტორიზაციის საკითხის განხილვა
7. სსიპ - საზოგადოებრივ კოლეჯ ''სპექტრის'' ავტორიზაციის საკითხის განხილვა
8. ა(ა)იპ - ჯიპა - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტისათვის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი „შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ საკითხის განხილვა
9. ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს დეკორატიული მებაღეობის საზოგადოებრივი კოლეჯის საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა
10. ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს დეკორატიული მებაღეობის საზოგადოებრივი კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2016 წლის 12 დეკემბრის №44 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა