უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 23 ივლისი 2019

2019 წლის 1 აგვისტო, 16:00 საათი
(მისამართი: მ. ალექსიძის N1; 0 სართული, N1 საკონფერენციო დარბაზი)

დღის წესრიგი

1. შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ,,დიპლომირებული მედიკოსის“ ინგლისურენოვანი ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

2. სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ „ხელოვნების მენეჯმენტის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამეზე წარმოდგენილი ანარიშის განხილვა; 

3. შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიერ „მარკეტინგის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამეზე წარმოდგენილი ანარიშის განხილვა;

4. შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიერ „ჟურნალისტიკის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამეზე წარმოდგენილი ანარიშის განხილვა;

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.