არქიტექტურის მიმართულების უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებლის პროექტი

31 ივლისი 2019

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აგრძელებს უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებლის პროექტების გამოქვეყნებას.

ქვემოთ მოცემულ ბმულზე ატვირთულია არქიტექტურის მიმართულების დარგობრივი მახასიათებლის პროექტი საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებისათვის.

დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, შენიშვნები და კომენტარები გამოაგზავნონ ელ-ფოსტის მისამართზე info@eqe.ge არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 21 აგვისტოს 12:00-საათისა. არქიტექტურის მიმართულების უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებელი

აქვე გაცნობებთ, რომ საჯარო განხილვის მიზნით, დარგობრივი მახასიათებლების პროექტები აიტვირთება შემდეგ ბმულზე:
https://eqe.ge/geo/static/813/benchmarks/  

 არქიტექტურის მიმართულების უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებლის პროექტი