პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 7 აგვისტო 2019

2019 წლის 14 აგვისტო, 16:00 საათი

მისამართი: ქ. თბილისი, ალექსიძის ქ. №1 (სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, 0 სართულის საკონფერენციო 1)

1. სსიპ კოლეჯი „ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემიის“ ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები ავტორიზაციის საბჭოს 2017 წლის 10 მაისის N14 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა
2. ა(ა)იპ კოლეჯი „ ჰორიზონტის“ ავტორიზაციის საკითხის განხილვა
3. სსიპ კოლეჯი „ლაკადას“ ავტორიზაციის საკითხის განხილვა
4. ა(ა)იპ კოლეჯი „ პრესტიჟის“ ავტორიზაციის საკითხის განხილვა
5. შპს კეონი აკადემიის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა
6. შპს ინტერბიზნესის აკადემიის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი „ბუღალტრული აღრიცხვის“, ინფორმაციის ტექნოლოგიის“ და „ფარმაცია (სააფთიაქოს)“ საგანმანათლებლო პროგრამებზე პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ საკითხის განხილვა.
7. სსიპ პროფესიულ კოლეჯი „ თეთნულდის“ ავტორიზაციის საკითხის განხილვა


შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.