ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 6 სექტემბერი 2019

2019 წლის 9 სექტემბერი, 16:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. № 1, ნულოვანი სართულის საკონფერენციო № 2 )

დღის წესრიგი:

1. შპს წმინდა გიორგის სახელობის საერთაშორისო სკოლაში მოსწავლეთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ საკითხის ხელახალი განხილვა.