პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 9 სექტემბერი 2019


 2019 წლის 16 სექტემბერი 16:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, 0 სართულის საკონფერენციო დარბაზი 1)დღის წესრიგი 

1. სსიპ-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისათვის საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა.
2. სსიპ-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისათვის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი „ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერის“ საგანმანათლებლო პროგრამაზე პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ საკითხის განხილვა.
3. სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტისათვის საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა.
4. სსიპ-ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯისთვის საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა.
5. სსიპ-კოლეჯი „ბლექსისთვის” საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა.
6. სსიპ-კოლეჯი „ფაზისისთვის“ საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა.
7. შპს თეგეტა აკადემიაში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა.
8. სსიპ-საზოგადოებრივ კოლეჯ „ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემიის“ ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2017 წლის 10 მაისის N14 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა.
9. სსიპ-საზოგადოებრივი კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის“ ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 6 სექტემბრის N134 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა.

 

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.