ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს ჰარმონიზაცია ბოლონიის მოთხოვნებთან

9 სექტემბერი 2019

ბოლონიის პროცესის ფარგლებში განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აქტიურადაა ჩართული ბოლონიის დანერგვის საკოორდინაციო ჯგუფის (BICG) მიერ ორგანიზებულ სამუშაო შეხვედრებში, რომლებიც ბოლონიის სამეთვალყურეო ჯგუფის (BFUG) ორწლიანი სამუშაო გეგმის (2018 -2020) ფარგლებში ხორციელდება.
მიმდინარე წლის 5 და 6 სექტემბერს ცენტრმა მონაწილეობა მიიღო, ქალაქ სტარსბურგში გამართულ, ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს თემატური სამუშაო ჯგუფის (TPG A) რიგით მესამე სამუშაო შეხვედრაში.
სამუშაო შეხვედრებზე აქცენტები გაკეთდა განათლების სისტემის განვითარების სხვადასხვა ინსტრუმენტების (განათლების აღიარება, ხარისხის განვითარების მექანიზმები, კვალიფიკაციების ჩარჩო) ურთიერთდაკავშირებული და თანმიმდევრული განვითარების აუცილებლობაზე.
თემატური სამუშაო ჯგუფის (TPG A) ფარგლებში საქართველოს წარმომადგენელმა თემატური ჯგუფის წევრებს გააცნო საკუთარი ქვეყნის ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს განვითარების გზაზე მიღწეული შედეგები, გამოწვევები და შემდგომი ნაბიჯები. წარმოდგენილი პრეზენტაციის შემდეგ გაიმართა დისკუსია და გამოითქვა მოსაზრებები და რეკომენდაციები არსებული გამოწვევების გადაჭრის გზებთან დაკავშირებით.
შეხვედრის ბოლოს, ბოლონიის დანერგვის საკოორდინაციო ჯგუფის თანათავმჯდომარემ ისაუბრა თემატური ჯგუფის მომდევნო თვეებში დაგეგმილ შეხვედრებზე.
სამუშაო შეხვედრებს ესწრებოდნენ ევროსაბჭოს განათლების დეპარტამენტის, ევროსაბჭოს უმაღლესი განათლების კვლევის დეპარტამენტის, ბოლონიის საკოორდინაციო ჯგუფის (BFUG), უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ევროპული ასოციაციის (EURASHE), ევროკომისიისა (European Commission) და ევროპის განათლების ფონდის (ETF) წარმომადგენლები. შეხვედრებში მონაწილეობა მიიღო ბოლონიის 35 წევრი ქვეყნის წარმომადგენელმა.

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს ჰარმონიზაცია ბოლონიის მოთხოვნებთან