მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 11 სექტემბერი 2019

2019 წლის 19 სექტემბერი, 15:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, სასტუმრო იოტა თბილისი, მ. ლერმონტოვის ქ. N10, -1 სართული).

დღის წესრიგი:
1. სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამის „მოხელის მენეჯერული უნარები“ აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
2. სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამის „პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარების კურსი“ აკრედიტაციის საკითხის      განხილვა;
3. სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამის „მოხელის მენეჯერული უნარები“ აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
4. სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამის „პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარების კურსი“ აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
5. სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამის „მოხელის მენეჯერული უნარები“ აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
6. სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამის „პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარების კურსი“           აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.