პირველი სამუშაო შეხვედრა ახლადდამტკიცებულ არქიტექტურის მიმართულების სამუშაო ჯგუფთან

20 სექტემბერი 2019

20 სექტემბერს გაიმართა პირველი სამუშაო შეხვედრა ახლადდამტკიცებულ არქიტექტურის მიმართულების სამუშაო ჯგუფთან.
შეხვედრაზე ცენტრის თანამშრომლის მიერ ჯგუფს წარედგინა დარგობრივი მახასიათებლის შემუშავების მეთოდოლოგია. შეხვედრაზე განისაზღვრა არქიტექტურის სწავლის სფეროები და შეთანხმდა შემდეგი შეხვედრის თარიღი

 პირველი სამუშაო შეხვედრა ახლადდამტკიცებულ არქიტექტურის მიმართულების სამუშაო ჯგუფთან