ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 7 ოქტომბერი 2019

2019 წლის 15ოქტომბერი, 13:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, 1 სართული მანდატურის სამსახურის საკონფერენციო დარბაზი)

დღის წესრიგი:

1. შპს საქართველოს სასწავლო ცენტრ ჯი-ელ-სის მონიტორინგის შედეგების განხილვა; 
2. ა(ა)იპ ორ ავნერ და ჰანაში მოსწავლეთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ საკითხის განხილვა; 
შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.