ცხადდება კონკურსი!

15 ოქტომბერი 2019

სსიპ - განათლების ხარისხსის განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს კონკურსს ფინანსური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად.

 

 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება №960