სამართლის მიმართულების უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებლის პროექტი

1 ნოემბერი 2019

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აგრძელებს უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებლის პროექტების გამოქვეყნებას.

ქვემოთ მოცემულ ბმულზე ატვირთულია სამართლის მიმართულების დარგობრივი მახასიათებლის პროექტი საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებისათვის.

დაინტერესებულ პირებს, გთხოვთ, შენიშვნები და კომენტარები გამოაგზავნოთ ელფოსტის მისამართზე info@eqe.ge  არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 15 ნოემბერის 15:00 საათისა.

https://eqe.ge/geo/static/813 

  

სამართლის მიმართულების უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებლის პროექტი