კონკურსი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრების კანდიდატურათა შესარჩევად

29 ნოემბერი 2019

კონკურსის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე  http://mes.gov.ge/content.php?id=9546&lang=geo