უმაღლესი საგანმანათებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 6 დეკემბერი 2019

2019 წლის 12 დეკემბერი, 16:00 საათი
(მისამართი: მ. ალექსიძის N2; 0 სართული, N1 , საკონფერენციო დარბაზი)

დღის წესრიგი: 

1.სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის „ საჯარო მმართველობის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა; 
2.შპს - სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის „ ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა; 
3.შპს - სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის „ ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა; 
4.სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის „ნავსადგურებისა და სატრანსპორტო ტერმინალების ექსპლუატაციის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა; 
5.სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ბიზნესის ადმინისტრირების“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა; 
6.შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის „სამართლის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა; 
7.შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის „ საჯარო მმართველობის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა; 
8.შპს - საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის „ბიზნესის ადმინისტრირება ფინანსებში“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;