არქიტექტურის მიმართულების დარგობრივი მახასიათებლის პროექტის განხილვა

19 დეკემბერი 2019

18 დეკემბერს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში გაიმართა არქიტექტურის მიმართულების დარგობრივი მახასიათებლის საჯარო განხილვა. განხილვას ესწრებოდნენ ცენტრის კვალიფიკაციების სამსახურის, არქიტექტურის სამუშაო ჯგუფისა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლები

არქიტექტურის მიმართულების დარგობრივი მახასიათებლის პროექტის განხილვა