ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 20 დეკემბერი 2019

2019 წლის 27 დეკემბერი, 15:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, 0 სართ. საკონფერენციო 1)

დღის წესრიგი:

1. შპს თამარიონ + ში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
2. შპს პოლიგლოტში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
3. სპს ცისიერ დიღმელაშვილის ქართულ-ფრანგულ სკოლა ლიცეუმში განხორციელებული
მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
4. ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა მოციქულთასწორის ნინო ქართველთგანმანათლებლის სახელობის ვანის მართლმადიდებლურ გიმნაზიაში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
5. ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს დიმიტრი ყიფიანის სახელობის სკოლა-პანსიონში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
6. ა(ა)იპ-ბათუმის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სკოლის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.