არქიტექტურის მიმართულების დარგობრივი მახასიათებლის პროექტის განხილვა

24 იანვარი 2020

23 იანვარს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში გაიმართა არქიტექტურის მიმართულების დარგობრივი მახასიათებლის მორიგი საჯარო განხილვა. განხილვას ესწრებოდნენ ცენტრის კვალიფიკაციების განვითარების სამსახურის, არქიტექტურის სამუშაო ჯგუფისა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლები.

არქიტექტურის მიმართულების დარგობრივი მახასიათებლის პროექტის განხილვა