პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 24 იანვარი 2020

2020 წლის 31 იანვარს 18:00 საათზე
მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ.N1. 0 სართული, N1 საკონფერენციო დარბაზი

დღის წესრიგი
1. სსიპ - კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის" პროფესიული მომზადების პროგრამა - სოციალური მედიის მართვა /00402/ - განხორციელების უფლების მოპოვების შესახებ.