პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 31 იანვარი 2020

2020 წლის 7 თებერვალი, 16:00 საათი
მისამართი: თბილისი, ალექსიძის №1, ნული სართულის საკონფერენციო დარბაზი N1

დღის წესრიგი

1. ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილების მოპოვების შესახებ საკითხის განხილვა;

2. ა(ა)იპ კოლეჯ განთიადისთვის საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ საკითხის განხილვა;

3. სსიპ კოლეჯ „აისის" ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2016 წლის 23 სექტემბრის N26 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

4. სსიპ - კოლეჯ „აისისთვის“ საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ საკითხის განხილვა;

5. შპს ქუთაისის სამედიცინო სკოლისთვის საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ საკითხის განხილვა;

6. სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 27 აგვისტოს N57 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

7. სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ საკითხის განხილვა;

8. შპს ცხუმ-ეგრისის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 14 ივნისის N123 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

9. შპს ცხუმ-ეგრისისთვის საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ საკითხის განხილვა;

10. სსიპ ქარელის მუნიციპალიტეტის დაბა აგარის საჯარო სკოლის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 22 მარტის N86 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;