უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

9 სექტემბერი 2013

2013 წლის 16 სექტემბერი, 18:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)


დღის წესრიგი:


1. ა(ა)იპ-საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის გაზრდის საკითხის განხილვა;
2.    ა(ა)იპ-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისათვის  უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა;
3.    შპს თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტისათვის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების საკითხის განხილვა;
4.    შპს თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტისათვის  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა;
5.    ა(ა)იპ-აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა;
6.    შპს საქართველოს უნივერსიტეტისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლების მინიჭების საკითხის განხილვა;
7.    ა(ა)იპ-საქართველოს ილია ჭავჭავაძის სახელობის საერთაშორისო სამეცნიერო-კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირ „საზოგადოება ცოდნისათვის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლების მინიჭების საკითხის განხილვა.

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა