პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 13 თებერვალი 2020

2020 წლის 20 თებერვალს 18:00 საათზე
მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ.N1. 0 სართული, N2 საკონფერენციო დარბაზი

დღის წესრიგი:

1. ა(ა)იპ საქველმოქმედო ფონდი საქართველოს კარიტასის პროფესიული მომზადების პროგრამის - შინმოვლა /00404/ - განხორციელების უფლების მოპოვების შესახებ;

2. ა(ა)იპ საქველმოქმედო ფონდი საქართველოს კარიტასის პროფესიული გადამზადების პროგრამის - შინმოვლა /00405/ - განხორციელების უფლების მოპოვების შესახებ;

3. შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესიული გადამზადების პროგრამის - ეკო / სასოფლო ტურისტული მიმართულების ტუროპერატორი /00365/ - განხორციელების უფლების მოპოვების შესახებ;

4. შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესიული გადამზადების პროგრამის - რეგიონული დონის გამყოლი (სახაზო) გიდი /00366/ - განხორციელების უფლების მოპოვების შესახებ;

5. შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესიული გადამზადების პროგრამის - ტუროპერატორი - რეგიონული დონე /00367/ - განხორციელების უფლების მოპოვების შესახებ;

6. შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესიული გადამზადების პროგრამის - ქალაქის / დედაქალაქის გიდი /00368/ - განხორციელების უფლების მოპოვების შესახებ;


შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. მხარეების გამოცხადება სასურველია რიგითობის გათვალისწინებით.