პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 20 თებერვალი 2020

სხდომის თარიღი - 2020 წლის 27 თებერვალი, 16:00 საათი

მისამართი: თბილისი, ალექსიძის №1, ნული სართულის საკონფერენციო დარბაზი N1დღის წესრიგი:


1. სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტ ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 1 სექტემბრის N59 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

2. სსიპ - კოლეჯი „ახალი ტალღისთვის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 14 მაისის N105 გადაწყვეტილებაში და სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ „ახალი ტალღის“ ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2016 წლის 23 სექტემბრის N27 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

3. სსიპ - კოლეჯ „ოპიზარის“ ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 15 აგვისტოს N153 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

4. სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 6 ნოემბრის N87 გადაწყვეტილებაში და სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტისათვის საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ 2019 წლის 17 სექტემბრის N182 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

5. შპს - ინტერბიზნესის აკადემიის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 7 დეკემბრის N183 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

6. შპს - საზოგადოებრივი კოლეჯი „პანაცეას“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 7 დეკემბრის N185 გადაწყვეტილებაში და შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი „პანაცეასთვის“ საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 9 სექტემბრის N170 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

7. შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ ავტორიზაციის საბჭოს 2017 წლის 26 დეკემბრის N26 გადაწყვეტილებაში, შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 14 მაისის N104 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

8. შპს კოლეჯი ხვალინდელი წარმატებისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 17 იანვრის N05 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

9. შპს დავით ტვილდიანის სახელობის საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2016 წლის 8 ივლისის N14 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

10. შპს - მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 14 ივნისის N124 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

11. შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ ფანასკერტელის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 14 ივნისის N125 გადაწყვეტილებაში და შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ ფანასკერტელისთვის საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 2 ოქტომბრის N200 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

12. შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია - SBA-თვის საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 10 ივლისის N133 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

13. შპს - ბიზნესის და ტექნოლოგიების აკადემიის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 12 სექტემბრის N168 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

14. შპს - სიოს ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2017 წლის 28 აპრილის N08 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

15. შპს ორიენტირისთვის საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 15 აგვისტოს N158 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

16. შპს - ქართულ-ამერიკული საექთნო საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 17 სექტემბრის N192 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

17. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი თბილისის N1 სამედიცინო სასწავლებლისთვის საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 17 სექტემბრის N188 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

18. შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ „კავკასიონისთვის“ საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 17 სექტემბრის N187 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

19. შპს კოლეჯი მესამე სამედიცინოსთვის საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 9 სექტემბრის N168 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

20. შპს ბათუმის სამედიცინო აკადემიის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 9 სექტემბრის N166 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

21. შპს კოლეჯი არსის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2017 წლის 29 სექტემბრის N61 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

22. შპს მარნეულის კოლეჯისთვის საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2020 წლის 4 თებერვლის N07 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

23. შპს -„მრავალპროფილიანი საზოგადოებრივი კოლეჯი იმედის“ ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 7 დეკემბრის N182 გადაწყვეტილებაში და შპს „მრავალპროფილიანი საზოგადოებრივი კოლეჯი იმედისთვის“ საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 28 ოქტომბრის N216 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა.