თვითიზოლაციის წესები!

14 მარტი 2020

გთხოვთ იხილოთ თვითიზოლაციის წესები ბმულზე:

https://www.facebook.com/GeorgianGovernment/videos/234622947709870/UzpfSTE1ODI4NjA5MDkwODM4OTozNDMyODE3MTkzNDU1MjQ2/