უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

3 ოქტომბერი 2013

2013 წლის 10 ოქტომბერი, 19:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)

 

დღის წესრიგი:

 
1.შპს - თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
2.ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
3.შპს - თბილისის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
4.შპს - ახალი უმაღლესი სასწავლებლის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
5.ა(ა)იპ - ნიუ ვიჟენ-უნივერსიტეტის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა.
 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა