უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 24 მარტი 2020

2020 წლის 30  მარტი, 13:00 საათი
(მისამართი: მ. ალექსიძისN2; შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დარბაზი) 

დღის წესრიგი

1.       შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის "სამართლისსადოქტოროსაგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

2.       შპს - საქართველოს უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის სადოქტოროსაგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

3.       სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მეცხოველეობის სამაგისტროსაგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

  1. ()იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის სახელობისუნივერსიტეტის „ფსიქოლოგიის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამისაკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
  2. შპს საქართველოს უნივერსიტეტი „მათემატიკის“ საბაკალავროსაგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;