პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 24 მარტი 2020

 

2020 წლის 26 მარტი, 14:00

დღის წესრიგი

 1. შპს ბარაკონისთვის საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 9 სექტემბრის N169 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

 2. შპს - ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებლის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 30 ივლისის N143 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

 3. შპს - ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPA-თვის საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 9 სექტემბრის N165 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

 4. შპს - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს საზოგადოებრივი კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 20 დეკემბრის N218 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

 5. შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ ამაგისთვის საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 9 სექტემბრის N167 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

 6. შპს კოლეჯი ამაგის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 29 იანვრის N01 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

 7. შპს ცხუმ-ეგრისისთვის საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2020 წლის 7 თებერვლის N16 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

 8. ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილების მოპოვების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2020 წლის 7 თებერვლის N10 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

 9. სსიპ კოლეჯი „იბერიას“ ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2016 წლის 23 სექტემბრის N28 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

10. სსიპ კოლეჯი „იბერიას“ ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2016 წლის 23 სექტემბრის N28 გადაწყვეტილებაში, 2018 წლის 6 სექტემბრის N138 გადაწყვეტილებაში, 2019 წლის 19 მარტის N38 გადაწყვეტილებაში და 2019 წლის 22 მარტის N79 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

 11. სსიპ კოლეჯი „იბერიასთვის“ ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი „ელექტროობის“ საგანმანათლებლო პროგრამაზე პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ 2019 წლის 13 ნოემბრის N219 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ საკითის განხილვა

 12. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 27 აგვისტოს N55 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

 13. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი „გეორგიასათვის“ საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 10 აპრილის N97 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

 14. შპს ორიენტირის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2016 წლის 3 ივნისის N13 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

 15. სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 10 აპრილის N94 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

 16. სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2016 წლის 23 სექტემბრის N29 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

 17. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 10 აპრილის N99 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

 18. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შეახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 10 აპრილის N100 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

19. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 1 ოქტომბრის N77 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

20. ა(ა)იპ კოლეჯ „განთიადისთვის“ საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2020 წლის 7 თებერვლის N13 გადაწყვეტილებში ტექნიკური უზუსტობის გასწორების შესახებ საკითხის განხილვა;

21. შპს მარნეულის კოლეჯის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2020 წლის 7 თებერვლის N4 გადაწყვეტილებაში ტექნიკური უზუსტობის გასწორების შესახებ საკითხის განხილვა;

 

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. სხდომის დაწყებამდე 10 წუთით ადრე ცენტრის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული, საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს სხდომას ჩაერთოს ონლაინ.

  

Topic: VET Quality

Joing Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/665774354?pwd=RE9Pd20xb2g2R2J5dkcvbDhKYUQ4dz09

Zoom Meeting ID: 665-774-354