პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები ავტორიზაციის პროცესს ონ-ლაინ რეჟიმში აგრძელებს

28 მარტი 2020

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, COVID-19 ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, პროფესიული საგანმნათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის პროცესს ონ-ლაინ რეჟიმში აგრძელებს. 26 მარტს პროფესიული საგანამნათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა  ჩატარდა, საბჭოს მიმდინარეობაში საბჭოს წევრების გარდა  ცენტრისა და საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ.  

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები ავტორიზაციის პროცესს ონ-ლაინ რეჟიმში აგრძელებს