პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

24 ოქტომბერი 2013

2013 წლის 31 ოქტომბერი, 19:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)

დღის წესრიგი:

1.     შპს საზოგადოებრივი კოლეჯ ეტალონისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა;
2.     შპს ჯავახეთის პროფესიული კოლეჯისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების საკითხის განხილვა;
3.     შპს სასწავლო უნივერსიტეტ მასკისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა;
4.    შპს საზოგადოებრივი კოლეჯ - ხელოვნებისა და მეცნიერების აკადემიისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა;
5.    შპს მრავალპროფილიანი პროფესიული სასწავლო ცენტრ იმედის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
6.    შპს საზოგადოებრივი კოლეჯ ლიდერის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა.

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა