პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 28 აპრილი 2020

2020 წლის 13 მაისი, 16:00

დღის წესრიგი:


1. ,,ა(ა)იპ სამშენებლო კოლეჯ ,,კონსტრუქტ 2’’-ის პროფესიული მომზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მოპოვების შესახებ” პროფესიულ მომზადების/გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს 2019 წლის პირველი ნოემბრის №03 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შესახებ საკითხის განხილვა:


2. ა(ა)იპ კოლეჯი „განთიადის“ პროფესიული გადამზადების პროგრამა - საბათქაშე სამუშაოების შესრულება /00468 - განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა;


3. ა(ა)იპ კოლეჯი „განთიადის“ პროფესიული გადამზადების პროგრამა - დეკორატიული მცენარეების გამრავლება /00461 - განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა;


4. ა(ა)იპ კოლეჯი „განთიადის“ პროფესიული გადამზადების პროგრამა - მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის მოვლა და კვება /00470 - განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა;


5. სსიპ - კოლეჯი „ოპიზარის“ პროფესიული მომზადების პროგრამა - სამკურნალო მცენარეების მომზადება /00548 - განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა;ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. სხდომის დაწყებამდე 10 წუთით ადრე ცენტრის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული, საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს სხდომას ჩაერთოს ონლაინ.

Topic: vet.autorization

Joing Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/665774354?pwd=RE9Pd20xb2g2R2J5dkcvbDhKYUQ4dz09  

Zoom Meeting ID: 451530