უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 8 მაისი 2020

2020 წლის 15 მაისი, 14 :00 საათი

დღის წესრიგი:


1. სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის "სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
2. შპს სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის "სოციოლოგიის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
3. სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ხელოვნების მენეჯმენტის“ სამაგისტრო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;
4. შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის „სამართლის“ სამაგისტრო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;
5. შპს ევროპის უნივერსიტეტის „ინფორმატიკის“ საბაკალავრო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;
6. სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „ბიზნესის ადმინისტრირების“ სადოქტორო პროგრამაზე  წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;
7. სსიპ ბათუმის ხელოვნების სსწავლო უნივერსიტეტის „სამოსის დიზაინის“ სამაგისტრო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;
8. სსიპ ბათუმის ხელოვნების სსწავლო უნივერსიტეტის „ხელოვნების ისტორია და თეორიის“ სამაგისტრო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;
9. სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის „სამუსიკო შემსრულებლობის“ სამაგისტრო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;


საბჭოს სხდომა გაიმართება "Zoom"ის პლატფორმის გამოყენებით. საბჭოს სხდომის მოსმენით დაინტერესებულ პირებს შეგიძლიათ მოგვწეროთ info.eqe.ge- ზე, საბჭოს სხდომის ჩატარებამდე, ერთი სამუშაო დღით ადრე