დაძმობილების პროექტთან არსებული მენეჯმენტის მიმართულების სამუშაო ჯგუფთან შეხვედრა

20 მაისი 2020

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, COVID-19 ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით სამუშაო შეხვედრებს ონლაინ რეჟიმში აგრძელებს.

19 მაისს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის, კვალიფიკაციების განვითარების სამსახურის ორგანიზებით გაიმართა დაძმობილების (TWINNING) პროექტთან არსებული მენეჯმენტის მიმართულების სამუშაო ჯგუფთან შეხვედრა.

შეხვედრაზე განიხილეს მენეჯმენტის მიმართულების უმაღლესი განათლების დარგობრივ მახასიათებელი.

TWINNING - დაძმობილება , არის ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისა და ბენეფიციარი ან პარტნიორი ქვეყნების საჯარო სამსახურებს შორის ინსტიტუციური თანამშრომლობის ევროპული ინსტრუმენტი.

დაძმობილების პროექტები აერთიანებს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისა და ბენეფიციარი ქვეყნების საჯარო სექტორში არსებულ ექსპერტულ ცოდნას თანამშრომლობითი საქმიანობის ფარგლებში კონკრეტული სავალდებულო შედეგების მისაღწევად.

დაძმობილების პროექტთან არსებული მენეჯმენტის მიმართულების სამუშაო ჯგუფთან შეხვედრა