უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 21 მაისი 2020

2020 წლის 1 ივნისი, 14 :00 საათი

დღის წესრიგი:

1. შპს სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის „პოლიტიკის მეცნიერების“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

 
2. შპს სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის „საერთაშორისო ურთიერთობების“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
 
3. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "ეკონომიკის" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის  აკრედიტაციის საკითხის განხილვა
 
4. სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ბიზნესის ადმინისტრირების“  საბაკალავრო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;
 

5. შპს ევროპის უნივერსიტეტის „ბიზესის ადმინისტრირების“ საბაკალავრო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;

 

საბჭოს სხდომა გაიმართება "Zoom"ის პლატფორმის გამოყენებითსაბჭოს სხდომის მოსმენით დაინტერესებულ პირებს შეგიძლიათ მოგვწეროთ info.eqe.ge- ზესაბჭოს სხდომის ჩატარებამდეერთი სამუშაო დღით ადრე