უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 29 მაისი 2020

2020 წლის 8 ივნისი, 14 :00 საათი

დღის წესრიგი:

  1. შპს საქართველოს უნივერსიტეტის „საჯარო მმართველობის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
  2. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „ბიზნესის ადმინისტრირების“ სადოქტორო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;
  3. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „მეცხოველეობის“ სადოქტორო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;
  4. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "ნიადაგისა და წყლის რესურსების ინჟინერიის" საბაკალავრო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;
  5. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "ტრანსპორტისა და მრეწველობის მენეჯმენტის" სადოქტორო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა.

 

საბჭოს სხდომა გაიმართება "Zoom"ის პლატფორმის გამოყენებითსაბჭოს სხდომის მოსმენით დაინტერესებულ პირებს შეგიძლიათ მოგვწეროთ info.eqe.ge- ზესაბჭოს სხდომის ჩატარებამდეერთი სამუშაო დღით ადრე