უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 9 ივნისი 2020

2020 წლის 19 ივნისი 14: 00 საათი
(მისამართი: მ. ალექსიძის 2)

დღის წესრიგი
1. შპს აღმოსავლეთ - დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტის " დიპლომირებული მედიკოსის" ერთსაფეხურიაინი სამედიცინო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
2. შპს პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის „სამკურნალო საქმის“ ერთსაფეხურიანი სამედიცინო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
3. შპს პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის „მედიცინის“(ინგლისურენოვანი) ერთსაფეხურიანი სამედიცინო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

საბჭოს სხდომა გაიმართება "Zoom"ის პლატფორმის გამოყენებით.
საბჭოს სხდომის მოსმენით დაინტერესებულ პირებს შეგიძლიათ მოგვწეროთ info@eqe.ge-ზე, საბჭოს სხდომის ჩატარებამდე ერთი სამუშაო დღით ადრე.