პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 12 ივნისი 2020

2020 წლის 19 ივნისი, 14:00

დღის წესრიგი: 

1. შპს - საქართველოს ბიზნესის აკადემია SBA-ის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 9 აგვისტოს №132 გადაწყვეტილებაში ცვლილებაში შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა

2. შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ ფანასკერტელის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 14 ივნისის №125 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა

3. შპს ცხუმ-ეგრისის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 14 ივნისის №123 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა

4. შპს მარნეულის კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 23 ივლისის №127 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა

5. შპს ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPA-სთვის საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 9 სექტემბრის №165 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა

6. შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ ზუგდიდის აკადემიისთვის საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 28 ოქტომბრის №204 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა

7. შპს - საზოგადოებრივი კოლეჯი „კავკასიონისთვის“ საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 17 სექტემბრის №187 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა

8. შპს - მრავალპროფილიანი საზოგადოებრივი კოლეჯი იმედისთვის საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 28 ოქტომბრის №216 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა

9. შპს - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს საზოგადოებრივი კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 20 დეკემბრის №218 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა

10. შპს - მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 14 ივნისის №124 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა

11. შპს - ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებლის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 30 ივლისის №143 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა


12. სსიპ - კოლეჯი „მოდუსისათვის“ საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2020 წლის 4 თებერვლის №03 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა. 

13. შპს - ბიზნესის და ტექნოლოგიების აკადემიისთვის საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 17 სექტემბრის №190 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა

14. შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ პანაცეასთვის საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 09 სექტემბრის №170 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა

15. სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების შესახებ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის 2018 წლის 27 აგვისტოს №57 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა

16. სსიპ კოლეჯ „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრისთვის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 10 ივლისის №131 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა

17. სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის“ ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 6 სექტემბრის №134 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა

18. ა(ა)იპ - სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 22 მარტის №87 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა

19. ა(ა)იპ - სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 7 სექტემბრის №151 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა

20. ა(ა)იპ - სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 20 მარტის №42 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა

21. ა(ა)იპ ახალი პროფესიული კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 12 მარტის №34 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა

22. ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტისთვის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2020 წლის 7 თებერვლის №10 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. სხდომის დაწყებამდე 10 წუთით ადრე ცენტრის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული, საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს სხდომას ჩაერთოს ონლაინ.

Topic: vet.authorization

Joing Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/665774354?pwd=RE9Pd20xb2g2R2J5dkcvbDhKYUQ4dz09

Zoom Meeting ID: 833 0209 0421