უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 29 ივნისი 2020

2020 წლის 6 ივლისი 14: 00 საათი

(მისამართი: მ. ალექსიძის 2)

 

დღის წესრიგი

 

1.სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ,,მთიანი რეგიონების ორგანული ფერმერული სისტემების მართვისსაბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

2.შპს თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

3.შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის „სამართლის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.

 

 

საბჭოს სხდომა გაიმართება "Zoom"ის პლატფორმის გამოყენებით

საბჭოს სხდომის მოსმენით დაინტერესებულ პირებს შეგიძლიათ მოგვწეროთ info@eqe.ge-ზე, საბჭოს სხდომის ჩატარებამდე ერთი სამუშაო დღით ადრე.