პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 9 ივლისი 2020

2020 წლის 16 ივლისი, 16:00

 

დღის წესრიგი:

1. ა(ა)იპ კოლეჯი „განთიადის“ პროფესიული გადამზადების პროგრამა - დეკორატიული მცენარეების გამრავლება /00461 - განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა;

2. სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამა - ვიდეოოპერატორი /00414/ - განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა;

3. ა(ა)იპ საქართველოს ახალგაზრდა მუშაკთა ასოციაციისთვის პროფესიული გადამზადების პროგრამა - ახალგაზრდებთან არაფორმალური განათლების და ახალგაზრდული საქმიანობის საბაზო სასწავლო კურსი /00503/ - განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითის განხილვა;

4. შპს ბაზალტ - ფაიბერსისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამა - ელექტროტექნიკოსის /00431/ - განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა;

5. სსიპ კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს 2020 წლის 31 იანვრის №03 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა გაიმართება ონლაინ რეჟიმში, "Zoom"ის პლატფორმის გამოყენებით. სხდომის დაწყებამდე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული, საიდანც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს სხდომას ჩაერთოს ონლაინ.