უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 21 ივლისი 2020

2020 წლის 31 ივლისი 14: 00 საათი
(მისამართი: მ. ალექსიძის 2)

დღის წესრიგი:

1. სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის "ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის" ინგლისურენოვანი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

2. შპს - მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ალტერბრიჯის "საზოგადოებრივი ურთიერთობებისა და კომუნიკაციის ფსიქოლოგიის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

3. სსიპ-ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ბუნების დაცვისა და მეტყევეობის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;


4. სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "აგრარული ტექნოლოგიების" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ანგარიშის განხილვა;
5. შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის "განათლების მეცნიერებების" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის ანგარიშის განხილვა;

6. შპს - სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;

7. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "ბიზნესის ადმინისტრირების" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის ანგარიშის განხილვა.


საბჭოს სხდომა გაიმართება "Zoom"ის პლატფორმის გამოყენებით.

საბჭოს სხდომის მოსმენით დაინტერესებულ პირებს შეგიძლიათ მოგვწეროთ info@eqe.ge-ზე, საბჭოს სხდომის ჩატარებამდე ერთი სამუშაო დღით ადრე.