უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 31 ივლისი 2020

2020 წლის 10 აგვისტო, 14 :00 საათი

დღის წესრიგი:

 
 
  1. სსიპ - საქართველის ტექნიკური უნივერსიტეტის "მთის მდგრადი ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
  2. შპს ევროპის უნივერსიტეტის "ვეტერინარიის" ინტეგრირებული სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;  
  3. შპს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ,,მევენახეობა-მეღვინეობის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
  4. შპს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ,,სტომატოლოგიის" ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრმის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა; 
  5. სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნვიერსიტეტის "ექთნის" საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა
 

საბჭოს სხდომა გაიმართება "Zoom"ის პლატფორმის გამოყენებითსაბჭოს სხდომის მოსმენით დაინტერესებულ პირებს შეგიძლიათ მოგვწეროთ info.eqe.ge- ზესაბჭოს სხდომის ჩატარებამდეერთი სამუშაო დღით ადრე.