უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 10 აგვისტო 2020

2020 წლის 17  აგვისტო, 14:00 საათი

 

დღის წესრიგი:

 

1. შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ,,სტომატოლოგიის" ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

 
2. სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის "ექთნის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;
 
3. შპს - მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ალტერბრიჯის „სტრატეგიული კომუნიკაციების“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა; (დამატებითი მოსმენა).

საბჭოს სხდომა გაიმართება "zoom" - ის პლატფორმის გამოყენებით.

საბჭოს სხდომის მოსმენით დაინტერესებულ პირებს შეგიძლიათ მოგვწეროთ info.eqe.ge - ზე სხდომის ჩატარებამდე, ერთი სამუშაო დღით ადრე.