უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 13 აგვისტო 2020

2020 წლის 21 აგვისტო 14:00 საათი
(მისამართი: მ. ალექსიძის 2)

დღის წესრიგი

1. სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის "ექთნის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;
2. სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "ფარმაციის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
3. შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის „ინფორმაციული სისტემები ავიაციაში“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
4. ა (ა) ი პ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის ქართული უნივერსიტეტის „ქართული ფილოლოგიის“ სამაგისტრო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;
5. სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „დიპლომირებული მედიკოსის“ ერთსაფეხურიან პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა.
საბჭოს სხდომა გაიმართება "Zoom"ის პლატფორმის გამოყენებით.
საბჭოს სხდომის მოსმენით დაინტერესებულ პირებს შეგიძლიათ მოგვწეროთ info@eqe.ge-ზე, საბჭოს სხდომის ჩატარებამდე ერთი სამუშაო დღით ადრე.