შემუშავდა სოციალური მუშაობის უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებელი

24 აგვისტო 2020

https://eqe.ge/res/docs/%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%93_.pdf

გაცნობებთ, რომ დაძმობილების პროექტის ექსპერტებისა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლების მიერ შემუშავდა სოციალური მუშაობის უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებელი
გთხოვთ, დოკუმენტთან დაკავშირებული რეკომენდაციები და შენიშვნები გამოგვიგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: Info@eqe.ge არაუგვიანეს 2020 წლის 11 სექტემბრისა.
შეკითხვების შემთხვევაში მიმართეთ კვალიფიკაციების განვითარების სამსახურის თანამშრომელს, მარიამ ღამბაშიძეს შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე - m.ghambashidze@eqe.ge