8 დეკემბერს დანიშნული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა გადატანილია 13 დეკემბერს

6 დეკემბერი 2011

საგანმანთლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა 2011 წლის 8 დეკემბრის ნაცვლად ჩატარდება 2011 წლის 13 დეკემბერს 19:00 საათზე.

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე - 4 სართული)


დღის წესრიგი:
 
1. ა(ა)იპ - თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარიის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;

2. ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს დეკორატიული მებაღეობის საზოგადოებრივი კოლეჯის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;

3. სსიპ - ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;

4. შპს - საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,პროფესიონალის’’ ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;

5. სსიპ - პროფესიული კოლეჯი ,,იბერიის’’ ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;

6. შპს - თბილისის ტურიზმის აკადემიის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;

7. სპს - ,,გ. ხატიაშვილი და კომპანიის’’ (მოძღვარი) ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;

8. შპს - თბილისის დამოუკიდებელი საერო გიმნაზია ,,კანდელის’’ ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;

9. შპს - ქ. ქუთაისის სკოლა XXI საუკუნეს ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;

10. შპს - წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახელობის მრავალპროფილიანი სკოლა-კოლეჯის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;

11. შპს - ქუთაისის სკოლა ,,მომავალის’’ ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;

12. შპს - ,,ინტელექტი-XXI’’ კერძო მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;

13. ა(ა)იპ - ბათუმის წმიდა მატათა მოციქულის სახელობის ფონდის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;

14. შპს - აიბი - მთიების ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;

15. სპს - ,,ხელოსანი’’ – 95 კერძო საშუალო სკოლა ,,სწავლის ძირის’’ ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;

16. შპს - ,,ალბიონის’’ ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;

17. შპს - ,,ბენაურის’’ ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;

18. შპს - სასწავლო ცენტრი ,,KGSL’’ავტორიზაციის საკითხის განხილვა.

 

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

8 დეკემბერს დანიშნული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა გადატანილია 13 დეკემბერს