უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 31 აგვისტო 2020

2020 წლის 8 სექტემბერი, 16:00 საათი

დღის წესრიგი:


1.შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის "ინფორმაციული სისტემების მართვა - DevOps“-ის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
2.სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „საზოგადოებასთან ურთიერთობის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
3.სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „ტექნოლოგიური პროექტების მენეჯმენტისა და ინდუსტრიული პოლიტიკის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
4.სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „კომპიუტერული ინჟინერიის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
5.შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის "საბანკო საქმის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა.


საბჭოს სხდომა გაიმართება "Zoom"ის პლატფორმის გამოყენებით. საბჭოს სხდომის მოსმენით დაინტერესებულ პირებს შეგიძლიათ მოგვწეროთ info.eqe.ge- ზე, საბჭოს სხდომის ჩატარებამდე, ერთი სამუშაო დღით ადრე