უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 8 სექტემბერი 2020

2020 წლის 18 სექტემბერი 16:00 საათი
(მისამართი: მ. ალექსიძის 2)

დღის წესრიგი

1. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბირთვულ ინჟინერიაში" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

2. შპს საქართველოს უნივერსიტეტის „ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

3. სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის "მრჩეველი რეაბილიტაციაში" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

4. ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის "აგრარული მეცნიერებების" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის მონიტორინგის შედეგების განხილვა;

5. სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "ფილოლოგიის" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიში.

საბჭოს სხდომა გაიმართება "Zoom"ის პლატფორმის გამოყენებით.
საბჭოს სხდომის მოსმენით დაინტერესებულ პირებს შეგიძლიათ მოგვწეროთ info@eqe.ge-ზე, საბჭოს სხდომის ჩატარებამდე ერთი სამუშაო დღით ადრე.

https://us02web.zoom.us/j/86329205413