ინფორმაციული და კომუნიკაციების ტექნოლოგიების დარგობრივი მახასიათებელის მახასიათებლის საჯარო განხილვა

18 სექტემბერი 2020

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის, კვალიფიკაციების განვითარების სამსახურის ორგანიზებით გაიმართა ინფორმაციული და კომუნიკაციების ტექნოლოგიების უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებელის მახასიათებლის საჯარო განხილვა.

საჯარო განხილვას ესწრებოდნენ ინფორმაციული და კომუნიკაციების ტექნოლოგიების დარგობრივი მახასიათებელის დარგობრივი სამუშაო ჯგუფის წევრები, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლები და კვალიფიკაციების განვითარების სამსახურის წარმომადგენლები.

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, COVID-19 ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით სამუშაო შეხვედრებს ონლაინ რეჟიმში აგრძელებს.

ინფორმაციული და კომუნიკაციების ტექნოლოგიების დარგობრივი მახასიათებელის მახასიათებლის საჯარო განხილვა